آیا شرط بندی جرم است؟ (معرفی سایت شرط بندی قانونی با مجوز بین المللی)

آیا شرط بندی جرم است؟ (معرفی سایت شرط بندی قانونی با مجوز بین المللی)

آیا شرط بندی جرم است؟ 

هر چند وقت یک بار این سوال مطرح می شود که: آیا شرط بندی جرم است؟ حقیقت این است که هنوز چندین کشور وجود دارند که در آن مردم هنر شرط بندی را جرم می دانند. اگر می‌خواهید بفهمید چرا مردم این عمل را جرم می‌دانند، باید به باورهای مردم نگاه کنید. زیرا که نظام ارزشی افراد در یک کشور یا منطقه خاص تعیین می کند که آنها چه چیزی را غیرقانونی یا مجرمانه می دانند.

 

برخی از افراد از منظر دینی به قمار نگاه می کنند و معتقدند که این کار اشتباه است. برخی از مردم فکر می کنند که شرط بندی چگونه می تواند یک فرد را از نظر مالی خراب کند. بنابراین تنها با دیدن جنبه منفی یک موضوع نمی خواهند کسی با قمار کاری داشته باشد. اما در مقابل کارهای زیادی هم جرم تلقی نمی شود اما می تواند مضراتی بسیار بیشتر از قمار داشته باشد.

 

دراین مقاله می‌خوانیم:

کدام کشورها قمار را جرم می‌دانند؟

آیا جرم انگاری بـه قمار کمک می کند؟

آیا قمار در مناطقی کـه قانونی شده اسـت جرم تلقی می شود؟

در کدام کشورها قمار همیشه جرم اسـت؟

شرط بندی زیر سن قانونی

نشانه هاي‌ قمار زیر سن قانونی

مجازات کیفری قمار غیرقانونی چیست؟

قمار و شرط بندی در اسلام

قوانین مربوط بـه شرط بندی در ایران

فرق بین قمار و شرط بندی چیست؟

مجازات شرط بندی در ایران

 

کدام کشورها قمار را جرم می دانند؟

تا لحظه نگارش این مقاله، پانزده کشور در جهان شرط بندی را جرم میدانند. دراین کشورها اگر کسی در قمار شرکت کند، دولت آن می تواند این افراد را مواخذه کند. در این جا عده اي از نام کشورهایی کـه دراین دسته قرار میگیرند آورده شده اسـت: کامبوج، کره شمالی، جزایر کیمن، سنگاپور، افغانستان، پاکستان، امارات، ایران، شهر واتیکان، اندونزی، الجزایر و قبرس. البته عده اي از این کشورها ممکن اسـت روزی قمار را قانونی کنند.

 

آیا جرم انگاری بـه قمار کمک می کند؟

انسانها همیشه راهی برای یافتن خواسته هاي‌ بـه اصطلاح حرام دارند. کشورهایی کـه قمار را ممنوع کرده اند، طبق معمول مکان هاي‌ قمار غیرقانونی بدتری نسبت بـه کازینوها دارند. «این در مورد افرادی اسـت کـه برای برآوردن خواسته هاي‌ خود از قانون سرپیچی می کنند». دولت زمانی کـه نمی‌تواند استراتژی اي برای خاطرجمعی از امنیت شهروندان در حین شرط بندی ایجاد کند، قمار را جرم می‌داند.

آیا شرط بندی جرم است؟

آیا شرط بندی جرم است؟

این برای افراد بسیار خطرناک‌تر اسـت کـه بـه دنبال مکان‌هاي‌ قمار غیرقانونی باشند زیرا ممکن اسـت از تمام دارایی‌هاي‌ خودرا از دست بدهند یا مورد زورگیری قرار گیرند. همچنین این احتمال وجوددارد کـه مکان هاي‌ غیرقانونی توسط مجرمان اداره شود و شهروندان را در دسترس خطر بیشتری قرار دهد. آن ها ممکن اسـت مدیون افراد بزهکار شوند ودر این فرآیند دچار مشکل شوند.

 

آیا قمار در مناطقی که قانونی شده باز هم جرم تلقی می شود؟

ممکن اسـت عجیب بـه نظر برسد، اما ممکن اسـت در کشوری کـه دولت آنرا قانونی کرده اسـت، قمار همان‌ گونه جرم تلقی شود. این زمانی اتفاق میوفتد کـه افراد شرور سعی می کنند هوشمندانه بازی کنند و از قمار بـه عنوان ترفندی برای پولشویی استفاده کنند. تعداد زیادی از باندها و سندیکاهای جنایی از این روش برای پاک‌سازی پولی کـه از معاملات مبهم خود بـه دست می آورند استفاده می کنند.

 

لحظه اي کـه فعالیت هایي مانند این اتفاق میوفتد، قمار در چنین شرایطی بـه یک جرم مجرمانه تبدیل می شود. بنابر این مردم باید همیشه مراقب مکان هایي باشند کـه در آن تصمیم بـه قمار می‌گیرند. زیرا این کـه دولت قمار را قانونی کرده اسـت بـه این معنی نیست کـه همه ی واحدهای قمار یک تجارت قانونی را اداره می کنند.

 

در کدام کشورها قمار همیشه جرم است؟

کشورهایی وجود دارند کـه نفرت آن ها از قمار بسیار زیاد اسـت. شـما هرگز نمیتوانید بدانید کـه آیا انها ممکن اسـت سیاست هاي‌ خودرا تغییر دهند یا خیر. گاهی اوقات کشورها ممکن اسـت تصمیم بگیرند کـه ممنوعیت فعالیت خودرا کاهش دهند و بـه شهروندان خود اجازه دهند تا کمی در آن شرکت کنند. یک مطالعه موردی کامل، چین اسـت. بـه طور معمول، قمار در چین ممنوع اسـت، اما دولت بـه شهروندان خود اجازه میدهد در بخت آزمایی شرکت کنند.

 

همان طور کـه در بالا اشاره کردم، چندین فعالیت شامل قمار بـه عنوان یک کل درنظر گرفته می شود. عده اي از این فعالیت ها عبارتند از: کازینو، بخت آزمایی، بینگو و شرط بندی ورزشی. بـه همین ترتیب فعالیت هاي‌ متفاوتی وجوددارد کـه قوانین مختلفی نیز انها را هدایت می کند. عده اي از کشورها بـه شهروندان خود اجازه میدهند کـه بازی کنند، در حالی کـه برخی شهرواندان خودرا از همه ی فعالیت ها منع می کنند.

 

بنابر این قانون برای فعالیت هاي‌ مختلف قمار متفاوت اسـت. همچنین حداقل محدودیت هاي‌ سنی برای این فعالیت ها وجوددارد کـه افراد باید آنرا رعایت کنند. عده اي از کشورها قمار را جرم نمیدانند، اما زمانی کـه یک فرد زیر سن قانونی اینکار را انجام دهد، ممکن اسـت بـه جرمی قابل مجازات تبدیل شود.

 

شرط بندی زیر سن قانونی

اکثر قماربازان زیر سن قانونی پاسخ این سوال را نمیدانند کـه آیا قمار جرم اسـت یا خیر. قمار زیر سن قانونی زمانی اتفاق می‌افتد کـه افرادی کـه بـه سن تعیین شده برای قمار نمی رسند، تلاش می کنند تا از هر راهی قمار کنند. در اکثر کشورها، مدت تعیین شده برای قمار 18 سالگی اسـت. دولت هر قمارباز زیر 18 سال را قمارباز زیر سن قانونی میداند. عواقب قانونی زیادی برای قماربازان زیر سن قانونی وجوددارد.

آیا شرط بندی جرم است؟

این شامل جریمه تا هزار دلار، تعلیق یک گواهینامه رانندگی و حتی رفتن بـه زندان نوجوانان اسـت. طبق معمولً نتیجه ذهنی برای فرد مهم‌تر اسـت و تا زمانی کـه خیلی دیر نشده اسـت متوجه آن نمیشوند. طبق معمولً برای تعداد زیادی از قماربازان زیر سن قانونی اینکار تبدیل بـه یک وسواس می شود. این بـه یک اولویت در زندگی آن ها تبدیل می شود و دیگر بـه یک سرگرمی یا کاری کـه در زمان دوری انجام میدهند نیست.

 

نشانه های قمار زیر سن قانونی

قماربازان زیر سن قانونی طبق معمولً دچار اعتیاد می شوند کـه باعث می شود علاقه آن ها بـه هر فعالیتی از جمله خوردن یا خوابیدن را از دست بدهند. انها از نظر ذهنی برای نظارت استرس ناشی از از دست دادن یک شرط بزرگ طراحی نشده اند و ممکن اسـت در نهایت دچار افسردگی یا حتی خودکشی شوند. در این جا باید بـه نشانه هاي‌ قمار زیر سن قانونی هم اشاره داشته باشیم.

 

1. غایب بودن در مدرسه

اغلب اوقات، دانش‌آموزی کـه قمار میکند، کلاس را رها میکند تا ساعت‌هاي‌ بیشتری در سایت هاي‌ شرط بندی آنلاین بماند. بـه نظر انها، این بـه معنای کسب درآمد کافی برای آن ها خواهد بود.

 

2. کسب نمرات پایین تر

قماربازان خردسال طبق معمولً نمرات پایین تری دارند. زیرا نمی‌توانند فشار کارهای مدرسه مانند تکالیف و امثال آنرا تحمل کنند و باید یکی را بر دیگری انتخاب کنند، دراین مورد شرط بندی را ترجیح میدهند.

 

3. تغییر غیرقابل توضیح در رفتار

بـه محض این کـه یک فرد زیر سن قانونی بـه قمار معتاد شود، احتمال تغییر رفتار افراد بسیار زیاد اسـت. فرد مخفی تر می شود، سریعتر تحریک می شود و تمایل بـه تغییر نگرش هاي‌ خود دارد.

 

4. افزایش علاقه بـه پول

فردی کـه زیر سن قانونی اسـت، مادی گراتر می شود و سپس علاقه بیشتری بـه پول نشان میدهد.

 

5. داشتن پول نقد غیرقابل توضیح

قماربازان زیر سن قانونی نیز می‌توانند برنده پول نقد شوند. این می تواند منجر بـه خرید چیزهایی شود کـه ضروری نیستند. انها در عین حال سعی می کنند ثروت جدید خودرا بـه رخ بکشد. یک قمارباز زیر سن قانونی نمیتواند منشا پول خودرا توضیح دهد، کـه نشان دهنده علاقه وی بـه قمار اسـت.

 

مجازات کیفری قمار غیرقانونی چیست؟

تا حد قابل توجهی، قمار در کشور های مختلف جرم محسوب می شود. اما همه ی آن ها مجازات هاي‌ متفاوتی در ارتباط با قمار بـه عنوان یک جرم دارند. با این حال، نوع مجازاتی کـه دولت برای سایر جرایم قمار درنظر می گیرد بـه نوع جرم و شهری کـه فرد مرتکب جرم شده اسـت، بستگی دارد. قمار را میتوان بـه عنوان یک جرم طبقه بندی کرد. همه ی چیز بـه موقعیت و موقعیت قانون دولتی بستگی دارد.

 

1. زندان

قماربازانی کـه بـه‌خاطر قمار بـه‌عنوان یک جرم جنحه‌اي شناخته میشوند، تا یکسال زندان محلی یا زندان شهرستانی محکوم می شوند. البته این از مکانی بـه مکان دیگر متفاوت اسـت، اگر چه ایالت ها حداکثر مجازات هاي‌ زندان را برای جنایتی مانند قمار اعمال می کنند. این می تواند تا 20 روز حبس را افزایش دهد. اگر شـما بـه جرمی محکوم شوید، کمترین زندانی کـه بـه شـما تعلق می گیرد یکسال و تا ده سال اسـت.

آیا شرط بندی جرم است؟

این طبق معمولً زمانی اتفاق می‌افتد کـه از کسب و کار قمار برای پولشویی استفاده می شود. «یعنی برای تمیز کردن پول غیرقانونی». درصورت دستگیری، مالک شرکت بـه عنوان یک مجرم شناخته می شود ودر صورت محکومیت می تواند تا 20 سال در زندان بماند.

 

2. جریمه های مالی

جریمه قمار طبق معمول یک هنجار اسـت. از چند دلار تا 1000 دلار برای جرایم جنحه اي متغیر اسـت. از سوی دیگر، جرایم جنایی نیز می‌توانند جریمه نقدی بـه همراه داشته باشند. اما طبق معمولً مبلغ قابل توجهی اسـت و می تواند تا 15000 دلار یا بیشتر باشد. طبق معمولً جریمه ها میتوانند بـه شرایط زندان یا خدمات اجتماعی متصل شوند یا می‌توانند مستقل باشند.

 

3. تحت مراقبت بودن

گاهی اوقات، بـه قماربازان بـه‌جای مجازات‌هاي‌ حبس یا جریمه، بـه دلیل جرایم مرتبط با قمار بـه مجازات مشروط محکوم می شوند. دوره آزمایشی می تواند 12 ماه یا بیشتر باشد و تا 2 تا 3 سال افزایش یابد. طبق معمولً مجازات مشروط با دستور دادگاه همراه اسـت. این بـه شـما می گوید کـه باید در آن فعالیت کنید ودر آن شرکت نکنید. در برخی موارد، دادگاه ممکن اسـت بـه شـما دستور دهد کـه قمار را متوقف کنید.

 

اگر علائمی از خود نشان دهید یا بـه قمارباز بودن خود اعتراف کنید، ممکن اسـت دادگاه بـه شـما بگوید کـه در برنامه اعتیاد بـه قمار شرکت کنید. علاوه بر این، از شـما خواسته می شود کـه بـه طور منظم بـه یک افسر آزمایشی گزارش دهید و از بـه مشکل خوردن با قانون پیشگیري کنید. در پایان، اگر شـما بـه قمار غیرقانونی محکوم شوید، میتواند تأثیر فوق‌العاده‌اي بر زندگی شـما و زندگی افراد وابسته بـه شـما داشته باشد.

 

قمار و شرط بندی در اسلام

قمار در اسلام حرام شمرده شده اسـت و علت هاي‌ چهارگانه اي برای حرام بودن آن بیان شده اسـت. در اسلام هر کاری کـه باعث ایجاد کینه و دشمنی شود یا بـه طور کلی پیامد های اخلاقی بدی را به همراه داشته باشد و یا مشکلاتی را برای جامعه و اقتصاد آن بـه وجود آورد حرام اسـت. علاوه بر آن در قرآن نیز امده اسـت کـه قمار حرام بوده اسـت و گناهش برای مردم از سود آن بیشتر اسـت.

آیا شرط بندی جرم است؟

در جایی دیگر نیز شراب و قمار را جز گناهان بزرگ قرار داده اسـت. از جمله پیامد های اخلاقی کـه قمار در بردارد خودکشی اسـت. زیرا قمارباز اگر برنده شود آنقدر بـه کار خود ادامه می‌دهد تا شکست بخورد و یا همه ی اموالش را از دست بدهد. آنگاه نیز یا دچار افسردگی می شود و یا خودکشی می کند. در تعداد زیادی از موارد نیز فرد سعی می کند انتقام بگیرد یا دست بـه جنایات دیگری مانند قتل و دشمنی بزند.

 

در اسلام علاوه بر آن کـه خود بازی قمار حرام شمرده شده اسـت حتی تاکید شده کـه نشتن دراین مجالس نیز جایز نیست. مسلمانان بهتر اسـت دراین مراسم شرکت نکنند. پولی کـه در قمار بین افراد رد و بدل می شود نیز حرام اسـت. زیرا جز مال غیر محسوب می شود و تصرف در مال دیگران نیز حرام شمرده می شود. مراجع تقلید درباره بازی با ابزار قمار می‌گویند حتی اگر افراد با این این ابزار بـه قصد برد و باخت هم بازی نکنند بازهم حرام اسـت.

 

قوانین مربوط به شرط بندی در ایران

اگر شخصی ابزارالات قمار را بفروشد و یا آن را بسازد بـه سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و یا باید جزای نقدی آن را کـه یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون اسـت بپرازند. قوانینی نیز برای افرادی کـه این ابزار را خریداری می کنند وجوددارد کـه آن را بـه یک ماه تا سه ماه حبس محکوم می کند. همچنین جزای نقدی پانصدهزار تا یک میلیون پانصدهزار را برای آن ها معین می کند.

 

علاوه برموارد گفته شده اگر کسی محلی را برای قمار افراد مهیا کند و یا مردم را بـه آن کار دعوت کند بـه شش ماه تا دوسال حبس و یا سه میلیون تا دوازده میلیون جزای نقدی محکوم خواهند شد. هرکس کـه خود عمل قماربازی رابا هر وسیله اي انجام دهد نیز بـه شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این‌ها از جمله قوانین مربوط بـه قمار در ایران می باشند.

 

فرق بین قمار و شرط بندی چیست؟

البته همین جا لازم بـه ذکر اسـت بگوییم قمار با شرط بندی فرق می کند. زیرا قمار بین دونفر و یا گروهی از افراد برای یک موضوع خاص مثلاً مسابقات صورت می گیرد کـه درصورت بازنده شدن هرکدام باید مبلغی و یا هرچیز دیگری کـه از قبل تعیین شده را بـه برنده بدهند. البته منظور ما از قمارها دراین جا مبلغ هاي‌ کلان و یا شرط هایي با مبلغ هاي‌ گزاف اسـت نه قمار بی ضرر با دوستان و خانواده.

آیا شرط بندی جرم است؟

شرط بندی بین دونفر صورت می گیرد کـه یک نفر یک موضوع را اثبات و دیگری آن را رد می کند. حال قرارداد می کنند هرکدام درست گفته باشد مال معینی را از فرد بازنده باید بـه فرد دیگر انتقال یابد. چه قمار و چه شرط بندی از نظر قانون همگی جرم اند. قانون گذار فرد و یا افراد خاطی را مجازات خواهد کرد. قانون گذار در ماده 705 قانون اساسی بیان می دارد قمار با هر وسیله اي ممنوع اسـت و مقررات برای قمار تنها برای وسیله خاصی مطرح نیست.

 

بعضی از وسایل هستند کـه تنها مخصوص قمار ساخته شده اند والبته ممکن اسـت تعدادی از آن ها بـه عنوان بازی هاي‌ فکری مطرح شده و بعد ها بـه آن عنوان قمار نداد. مانند شطرنج کـه می تواند بـه عنوان یک بازی فکری مطرح شود .اما وسایل دیگری مانند تخته نرد و تاس هنوز از مصادیق قمار محسوب می شوند. برای قمار باید شرط خاصی تحقق یابد آن هم قصدکردن قماربازان بـه برد و باخت اسـت.

 

مجازات شرط بندی در ایران

هر شخص بـه هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، بـه جزای نقدی درجه شش یا بـه جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.

 

تبصره 1

قماربازی عبارت اسـت از هر نوع بازی کـه طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم بـه برنده یا برندگان پرداخت می کنند.

 

تبصره 2

شرط‌بندی عبارت اسـت از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، کـه بازنده یا بازندگان ملزم بـه پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم بـه برنده یا برندگان باشد.

 

نکته مهم:

شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌اي کـه موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی اسـت و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی کـه کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

 

تبصره 3

بخت‌آزمایی عبارت اسـت از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی کـه در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته. شرکت‌کنندگان بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم بـه یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان کـه بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.

 

تبصره 4

درصورتی کـه اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی بـه عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع بـه تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم انها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود.

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت