آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور

در این مقاله آموزش بازی حکم را مرور می کنیم. بازی حکم hokm محبوب ترین بازی پاسور در ایران می باشد و در خاورمیانه به صورت گسترده ای رواج دارد. این بازی از 2 تا 6 نفره اجرا می شود و مناسب برای جمع های دوستانه یا با هدف شرط بندی می باشد. یادگیری بازی حکم در مدت زمان کوتاهی ممکن است و افراد با یادگیری ترفندها و روش های بردن بازی حکم هم می توانند به صورت حرفه ای hokm بازی کنند.

 

دراین مقاله میخوانیم:

لیست محتوا [ پنهان ]

درباره بازی ورق حکم

برد و باخت در بازی پاسور حکم

امتیاز و ارزش کارت ها در بازی حکم

نحوه اجرای بازی حکم چهار نفره

نحوه تعیین حاکم در بازی حکم

قانون 10 لو کم در بازی حکم چیست؟

روش انجام بازی حکم چگونه است؟

بریدن در بازی حکم چیست؟

برنده شدن در بازی ورق حکم

بهترین سایت بازی حکم پولی

آموزش بازی حکم دو نفره

نحوه اجرای بازی حکم سه نفره

نحوه تقلب در بازی حکم

نکات حرفه ای بر زدن در بازی حکم

چگونه در بازی حکم حرفه ای شویم؟

گیج کردن حریف در بازی حکم

 

درباره بازی ورق hokm

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

حکم نام بازی با ورق‌هاي‌ بازی «۵۲تایی» متکی بر بخت و مهارت اسـت. محبوب‌ترین گونهٔ این بازی نوع چهارنفرهٔ ان اسـت اگرچه گونه‌هاي‌ دو، سه، پنج و شش نفره ان هم بازی میشود. در بین بازی‌هاي‌ ورق حکم نزد ایرانیان از محبوبیت زیادی برخوردار اسـت. در گونهٔ چهارنفره حکم بازیکنان دو بـه دو یار یکدیگرند و دیگر گونه‌ها «به جز شش نفره» هر کس علیه بقیه بازی میکند.

 

برد و باخت در بازی پاسور hokm

اساس برد و باخت در هر «دور بازی» بر برنده شدن در «هفت بازی» یا «هفت دست بازی» استوار اسـت و اساس برنده شدن در هر دست بازی کسب هفت امتیاز اسـت کـه بـه هر کدام از این امتیازها هم «دست» می گویند. برنده شدن هر امتیاز را اصطلاحاً «دست‌گرفتن» می گویند. در گونهٔ چهارنفره امتیازها برای تیم لحاظ میشود و نه فرد.

 

امتیاز و ارزش کارت ها در بازی حکم

طبق معمولً برگ‌ ها در آموزش بازی حکم شامل ۴ خال می‌باشند یعنی بـه ۴ دسته اصلی تقسیم میشوند. بهتر اسـت بدانید کـه این خال‌ها در هر بازی بر اساس نوع حکم ارزش و اعتبار خاص پیدا می‌ کنند. هر خال نیز دارای ۱۳ برگ می باشد کـه بـه ترتیب K, Q، J و ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۶؛ ۷؛ ۸؛ ۹؛ ۱۰ می‌ باشند.

 

خال خشت:

کـه بـه شکل لوزی و قرمز رنگ هستند.

 

خاک پیک:

بـه شکل شماره ۵ اسـت کـه پایه هم دارد و بـه رنگ مشکی میباشد.

 

خال دل:

بـه شکل قلب می باشد و قرمز رنگ اسـت.

 

خال خاج یا گشنیز:

بـه شکل برگ و مشکی رنگ می باشد.

 

نحوه اجرای بازی حکم چهار نفره

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

آموزش بازی حکم

برای شروع بازی حکم چهار نفره، چهار بازیکن بـه صورت گرد نشسته و افراد روبه‌رو، دو بـه دو با هم گروه می شوند. درنتیجه امتیاز افراد روبه‌رو بـه صورت مشترک ارزیابی میشود. سپس باید حاکم را تعیین کنیم.

 

نحوه تعیین حاکم در بازی حکم

برای تعیین حاکم طبق معمول یک نفر شروع بـه پخش کارت می کند و جلوی هر نفر یک کارت میگذارد. نخستین کسی کـه برگ آس «از هر خالی باشد مهم نیست» بـه او بیفتد، بـه عنوان حاکم بازی انتخاب میشود. سپس فردی کـه دست چپ حاکم نشسته باید کارت‌ها را برداشته و بر بزند، و سپس شروع بـه پخش کردن ان‌ها بین بازیکنان «دست دادن» بکند.

 

نحوه دست دادن در بازی حکم

فردی کـه مسئول بر زدن کارت‌ها شده بود دراین مرحله، از حاکم شروع کرده و بـه هر بازیکن 5 کارت می دهد. سپس باید صبر کند تا حاکم حکم را تعیین کند. بعد از تعیین شدن حکم، بـه هر بازیکن 4 کارت داده‌ میشود تا کارت‌ها تمام شوند. اگر اینکار درست انجام شود، در نهایت هر بازیکن 13 کارت خواهد داشت.

 

نحوه تعیین حکم توسط حاکم

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

حکم کردن کاملا سلیقه‌اي اسـت و بستگی بـه استراتژی حاکم در بازی دارد؛ اما طبق معمول حاکم خالی را بـه عنوان حکم انتخاب میکند کـه کارت‌هاي‌ با ارزش‌تری از ان در دست خود داشته باشد «مثلا اگر یک آس و سرباز و پنج دل داشته باشد و یک ده خشت و یک سه گشنیز، مسلما بهتر اسـت دل را بـه‌عنوان حکم انتخاب کند. اما خیلی اوقات حکم کردن ممکن اسـت این‌قدر مشخص نباشد و انتخاب ان بـه سلیقه حاکم برمی‌گردد».

 

بیشتر بخوانید : آموزش بازی پاسور چهار برگ Pasur + ترفندهای برد تضمینی

 

قانون 10 لو کم در بازی حکم چیست؟

اگر هنگامی کـه پنج کارت اول بـه حاکم داده می شود، هیچ کارتی در ان بالاتر از 10 «سرباز، بی‌بی، شاه، آس» نباشد، حاکم می تواند دست خودرا نشان دهد و از فردی کـه دست را پخش می‌کرده بخواهد تمام کارت‌ها را دوباره بر بزند. دراین حالت کسی کـه مسئول دادن دست‌ها بوده همه ی کارت‌ها را جمع کرده، دوباره بر می زند و از اول شروع بـه دادن دست‌ها میکند.

 

روش انجام بازی حکم چگونه است؟

بعد از تعیین شدن حکم و پخش شدن کامل ورق‌ها، هرکس ورق‌هاي‌ خودرا بر طبق سلیقه مرتب کرده و بازی آغاز میشود. حاکم باید شروع کند و یک برگ را روی زمین بیاندازد. سپس از سمت راست حاکم، دور می چرخد و هرکس باید یک برگ از همان خالی کـه حاکم بازی کرده بود روی زمین بیاندازد. وقتی هر چهار بازیکن کارت خودرا روی زمین انداختند بررسی می کنیم کدام کارت از بقیه با ارزش‌ تر اسـت.آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

آموزش بازی حکم

ان کارت متعلق بـه هر بازیکنی بود، امتیاز ان دست بـه گروه ان بازیکن میرسد. دراین حالت گفته میشود کـه ان گروه یک دست میگیرد. سپس این چهار کارت توسط یکی از اعضای ان گروه جمع شده و بـه عنوان نشان یک دست گرفته شده جلوی بازیکن قرار می گیرد.

 

حال کسی کـه دست قبل را گرفته بود:

باید شروع کند و بـه دلخواه یک کارت را روی زمین بیاندازد تا بازی بـه همین نحو ادامه پیدا کند. اما نکته این‌جاست کـه اگر کسی هیچ کارتی از خالی کـه بازی میشود نداشته باشد می تواند یکی از کارهای زیر را انجام دهد:

 

بریدن در بازی حکم چیست؟

اگر کسی کارتی از خالی کـه بازی میشود را نداشته باشد می تواند یک برگ از خال حکم را بازی کند ودر اینصورت از ان‌جایی کـه ارزش کارت حکم از کار‌ت‌ هاي‌ دیگر بیشتر اسـت، دست متعلق بـه او می‌ شود. اما نکته این‌ جاست کـه اگر شخص دیگری هم کارت ان خال را نداشته باشد و او هم کارت حکم بازی کند یا بـه اصطلاح ببرد، از بین این دو نفر کارت حکمی کـه ارزش بالاتری داشته باشد دست را می گیرد.

 

رد دادن در بازی حکم

اگر کسی کارت خالی کـه بازی می شود را نداشته باشد اما نخواهد کارت حکم بازی کند یا بـه اصطلاح ببرد، میتواند یک کارت نامربوط از خال دیگری را بازی کند کـه بـه اینکار رد دادن میگویند.

 

رد دادن بـه دو دلیل ممکن اسـت اتفاق بیفتد:

بازیکن علاوه بر این کـه کارت خال بازی را ندارد، کارت حکم هم نداشته باشد. بازیکن حکم داشته باشد اما نخواهد دست بگیرد؛ چراکه یارش در هرصورت کارت سر ان دست را آورده ودر هر حال ان دست را میگیرند.

 

برنده شدن در بازی ورق حکم

هر گروهی کـه 7 دست بگیرد برنده بازی خواهد شد و ان راند را میبرد و یک امتیاز می گیرد. این کـه در کل چند راند بازی انجام بگیرد تا برنده نهایی تعیین شود سلیقه‌اي اسـت، اما طبق معمول هرگروهی بـه امتیاز 3 یا 5 برسد برنده نهایی اسـت.

 

قوانین امتیازدهی در بازی حکم

 

کوت کردن در بازی حکم:

اگر تیم حاکم بتواند در حالتی 7 دست بگیرد و بازی را برنده شود کـه تیم رقیب هنوز امتیاز هیچ دستی را نگرفته «یعنی یک راند را 7-0 ببرد»؛ اصطلاحا می گوییم تیم بازنده کوت شده. دراین حالت امتیاز تیم برنده دوبرابر ارزیابی میشود و تیم حاکم بـه‌جای 1 امتیاز، 2 امتیاز میگیرد.

 

پرکوت کردن در بازی hokm:

اگر تیمی کـه حاکم در ان نبوده بتواند 7-0 یک راند را ببرد و تیم حاکم امتیاز هیچ دستی را نگرفته باشد، میگوییم تیم حاکم پرکوت شده. امتیاز تیم برنده دراین حالت سه‌برابر حالت عادی ارزیابی می شود و بـه‌جای 1 امتیاز، 3 امتیاز بـه تیم برنده داده می شود.

 

بام:

اگر یک تیم 7 دست را بگیرد و برنده شود اما بخواهد بازی را ادامه دهد، و بتواند همه ی 13 دست ممکن دریک راند را بگیرد، بام رخ داده. وقتی بام اتفاق بیفتد کل بازی تمام میشود و تیم برنده، برنده کل بازی خواهد بود.

 

کوت دست شش:

اگر تیمی در دست یا همان راند 6 تیم دیگری را کوت کند برضررش خواهد بود؛ چراکه دراین حالت امتیاز تیم برنده 1؛ و امتیاز تیم بازنده 6 خواهد شد. طبق معمول براساس توافقی کـه قبل از شروع بازی انجام شده، بعد از این اتفاق تیم بازنده حاکم هم می شود.

 

بهترین سایت بازی حکم پولی

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

برای ورود بـه بهترین سایت بازی حکم با پول واقعی می‌توانید بر روی لینک ورود بـه سایت پایین صفحه کلیک کنید. دراین سایت معتبر کـه لایسنس هاي‌ معتبر جهانی را اخذ کرده، میتوانید بـه صورت فردی یا با دیگر کاربران سایت حکم بازی کنید. پشتیبانی این سایت بسیار قوی اسـت و از همه ی مهم تر از اپلیکیشنی اختصاصی با تجربه کاربری فوق العاده برخوردار اسـت.

 

آموزش بازی حکم دو نفره

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

ساختمان کلی قوانین بازی در حکم‌هایي با تعداد غیر از ۴ نفر، مانند حکم ۴ نفره اند ولی در پاره اي از قوانین جزئی با هم تفاوت دارند کـه در ادامه ذکر خواهد شد. در صورتی کـه تعداد پایه‌هاي‌ حکم «پایه» اصطلاحی اسـت کـه بـه افرادی گفته می شود کـه دریک جمع، مایل بـه بازی کردن حکم باشند. فقط ۲ نفر باشد، قوانین بازی بـه صورت زیر اسـت:

 

در اول بازی:

باید یک کارت کم ارزش مانند شماره ۲ بـه بیرون بیندازند. همان‌ طور کـه در بالا ذکر شد، در حکم ۲ نفره بدیهی اسـت کـه هر شخص بـه نفع خود بازی می کند. یکی از ۲ شخص، مانند حکم ۴ نفره، پس از بر زدن، ورق‌ها را روی زمین می‌اندازد تا بالاخره بـه یکی از ۲نفر، آس بیفتد و او حاکم شود.

 

بیشتر بخوانید : نمادهای کارت های بازی پاسور در شرط بندی چیست؟

 

پس از تعیین حاکم:

شخص دوم، دوباره ورق‌ها را بر زده و نخست بـه حاکم و سپس بـه خودش، پنج ورق می دهد. حاکم، خال حکم را تعیین کرده و هر دو شخص، باید بر اساس حکم تعیین شده، از دست خود کـه۵ ورق دارد، ۲ورق را کـه نسبت بـه سایر ورق‌هاي‌ دست، بی ارزشند را از دست خود، بیرون بیندازند.

 

نحوه اجرای بازی پاسور حکم 2 نفره

آموزش بازی حکم

سپس حاکم از دسته اصلی ورق «نه ورقهایی کـه از دست خارج کردند»؛ ۲ورق بـه نوبت ونه با هم، برمی‌دارد. اگر دید کـه ورق اول بـه درد او می خورد، آن را در دست خود گذاشته و سپس ورق دوم را برداشته و فقط آن را نگاه کرده و زمین می‌اندازد. اگر دید کـه ورق اول بدرد او نمی خورد، آن را زمین انداخته و بالاجبار، ورق دوم را برداشته ودر دست خود میگذارد.

 

سپس شخص دوم:

اینکار را انجام میدهد و سپس حاکم و… تا جایی این روند ادامه پیدا میکند کـه دسته اصلی ورق، تمام شود. اگر این روند درست انجام شده باشد، هر شخص در پایان، ۱۳ ورق در دست خود دارد. پس از این روند، بازی آغاز میشود و هر کس ۷ دست بگیرد، برنده بازی اسـت.

 

نحوه اجرای بازی حکم سه نفره

در حکم ۳ نفره نیز هر شخص، بـه نفع خود بازی می کند و بردن بازی، با گرفتن ۷ دست انجام می‌ شود.

 

تنها کاری کـه باید انجام داد این اسـت کـه:

پیش از بازی، یک خال۲ را از بازی خارج کرد «مثلا ۲ خشت». تا تعداد ورق‌ها بر ۳؛ بخش پذیر شود«۱۷=۳÷۵۱». طبق معمول، حاکم را تعیین کرده و پس از کوپ کردن ورق‌ها توسط یک شخص ثالث، دست‌ها در ۱ سری ۵ تایی و۳ سری ۴ تایی داده می شود ودر پایان، هر شخص، ۱۷ ورق در دست خود دارد.

 

بعد از آغاز بازی:

سپس بازی آغاز می شود و شخصی کـه ۷ دست بگیرد، برنده بازی میشود. درنظر داشته باشید کـه حکم سه نفره کتی دارد.

 

نحوه تقلب در بازی حکم

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

آموزش بازی حکم

تقلب در بازی حکم بـه نوعی تفریح تبدیل شده اسـت. تقلب دراین بازی چندان ارزش گذاری نمی‌شود چون باعث می شود هیجان بازی بیشتر شود. اگر تیم شـما در مرحله قبل ببازد دست را باخته اید و دیلر «مسئول تقسیم کارت» می‌شوید. هنگام بُر زدن با مهارت دستها یکی از کارت هاي‌ آس را آخر دست بگذارید همانگونه بـه بر زدن ادامه دهید و سعی کنید کارت اخر بر نخورد.

 

در بر زدن کارت آس را بـه یار خود برسانید

طبیعتا چون شـما دیلر هستید و تقسیم کارت ها بر طبق عقربه هاي‌ ساعت اسـت، این کارت آس بـه یار شـما می‌رسد. زمانی هم کـه کارت آس داشته باشید و بدانید یارتان چه کارتی دارد احتمال بردتان زیاد می شود. برای این کـه بتوانید این ترفند را بـه خوبی اجرا کنید باید خیلی تمرین کرده باشید و رقبایتان نیز چندان حرفه اي نباشند کـه متوجه اینکار شـما بشوند.

 

همان طور کـه گفتیم:

تجربه زیاد و تمرین بازی کمک زیادی می کند کـه آن گونه برزدن را بـه خوبی یاد بگیرید و دست هایتان حرفه اي شود. با تمرین زیاد می ‌توانید در عوض یک کارت، 4 کارت با ارزش برد را در اخر دستها جای دهید و بـه همه ی یارهایتان دست بهتری هدیه بدهید. این نوع بر زدن نوعی تقلب بـه شمار میرود ولی خیلی ها بـه کار می‌برند. شـما هم سعی کنید یاد بگیرید.

 

نکات حرفه ای بر زدن در بازی حکم

آموزش بازی حکم

نوع برگ پخش کردن اصولی دارد کـه اگر ان را رعایت نکنید تقلب محسوب می شود. در بر زدن با ابتدا نفری 5 تا بعد 4 تا باید شروع کنید وگرنه تقلب بـه شمار میرود. اگه کسی کارت ها را بد پخش کند برای مثال بـه شخص امین 14 برگ بدهد و خودش در نتیجه 12 تا کارت داشته باشد؛ امین اگر حاکم باشد میتواند بـه دو شیوه عمل کند.

 

روش اول این اسـت کـه:

مثلا: امین می تواند بازی را بـه هم بزند یعنی اصطلاحا دست رو جا برود و ان دست را دوباره بازی کنند. روش دیگر این اسـت کـه ورقی را کـه کم دارد بـه کسی کـه کارت کم دارد بدهد. انتخاب هر یک از این روشها بستگی بـه حاکم و شیوه اي دارد کـه او در پیش می گیرد و نگاهی کـه او نسبت بـه تقلبی دارد.

 

اگر دیلر کارت ها را بد پخش کند:

بـه صورتیکه بـه خودش 14 کارت برسد ولی بـه یکی از رقیب ها 12 تا کارت برسد، این جا خودش حق ندارد بـه کسی کـه کم دارد یک برگ بدهد چون اون بد دست داده پس کسی کـه کم دارد یکی از برگ هاي‌ کسی کـه زیاد را دارد از پشت انتخاب می کند و برای خودش میکشد. توجه داشته باشید این مورد در صورتی اسـت کـه حاکم دست را جا نرفته باشد.

 

تقلب با هم کمک تیمی در بازی حکم:

هنگامی کـه یار و هم تیمی شـما در بازی همیشگی و ثابت باشد کم کم هم دیگر را درک می‌کنید و میتوانید بفهمید او چه تصمیمی می گیرد. نشانه هایي بین تان شکل می گیرد کـه اسانی بتونید بدون صحبت کردن حرف هم را بفهمید.حتی میتوانید با هم قراردادی ببندید کـه این نشانه ها بین تان تعریف شود.

 

برای مثال:

وقتی دست بـه چانه تان می‌زنید:

معنا و مفهوم خاصی داشته باشد.

یا اگر سر خودرا خاراندید:

هم‌ تیمی متوجه شود کـه باید گشنیز بازی کند.

در صورتیکه حالت خمیازه بـه خود گرفتید:

بداند کـه باید با دل ادامه بدهد.

می‌توانید  این چنین رمزهایی ایجاد کنید.

البته هر کس دوست خوبی برایتان بود:

لزومی ندارد کـه همبازی خوبی هم باشد.

همبازی خوب باید نشانه هاي‌ شـما را بشناسد.

اصطلاحا می گویند هم تیمی باید خوب یارش را درک کند.

 

چگونه در بازی حکم حرفه ای شویم؟

آموزش بازی حکم HOKM با پاسور + نکات حرفه ای و ترفندهای برد

بهترین سایت حکم شرطی

همه ی راه هاي‌ برنده شدن در بازی حکم تقلب و بی انصافی نیست حرفه اي ها دقت و تمرکز کافی را در حین بازی بـه کار می گیرند و با کارت هایي کـه رو شده شروع بـه شمارش کارت ها می‌کنند تا بتوانند تشخیص دهند کارت هاي‌ دست رقبا از چه قرار اسـت. با بـه کار بستن این روش بـه مرور زمان نتایج بهتری را بـه دست خواهید آورد.

 

باید حواس تان باشد:

چه تعداد حکم‌ مثل آس و شاه و بی‌بی و سرباز وارد بازی می ‌شود. با یک حساب سر انگشتی البته با کمی تمرکز و دقت ؛ می ‌توانید بـه اسانی پیشبینی کنید کـه در دست رقبا چه کارت هایي اسـت و هر دست چگونه اسـت. کارت هاي‌ هم تیمی هایتان را نیز از طریق نشانه ها کـه در عنوان قبلی توضیح دادیم میتوانید متوجه شوید.

 

بیشتر بخوانید : کارت های پاسور همه چیز درباره CARD GAMES و شرط بندی ها

 

گیج کردن حریف در بازی حکم

با گیج کردن رقیب در بازی در مواقع لزوم حتی در بدترین شرایط هم برنده می‌شوید و کسی نمیتواند بـه اسانی شـما را ببرد. منظور از گیج کردن این اسـت کـه معلوم نشود دست شـما اس پیک اسـت. از این طریق اگر اس را دارید و پایین نیایید حتی بـه قیمت از دست دادن یک دست، بازهم برنده اید. البته این ترفند شرایط خاص خودش را دارد. مثلا می‌توان دراین موارد تک بی بی کرد و از این قبیل روشها.

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت