آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

این واقعیت کـه مردم بیش از 5000 سال اسـت کـه تخته نرد بازی می کنند، بـه اندازه کافی اثبات می کند کـه واقعاً سرگرم کننده اسـت. این در واقع یکی از قدیمی‌ترین بازی هاي‌ رومیزی اسـت!

 

بازی در ابتدا پیچیده بـه نظر می رسد، اما بـه‌طور شگفت‌انگیزی راحت میشود کـه بـه ان دست پیدا کنید. برای یادگیری همه ی چیزهایی کـه باید در مورد بازی تخته نرد بدانید، این مطلب از دنیا بت را بخوانید، مانند نحوه تنظیم بازی، قوانین بازی و نحوه برنده شدن.

 

بازی تخته نرد چیست؟

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

تخته نرد، بازی کـه توسط شمارنده هاي‌ متحرک روی تخته یا میز انجام می شود، هدف بازی مسابقه اي برای رسیدن بـه هدف اسـت و حرکت شمارنده ها با پرتاب دو تاس بازرسی می شود.

 

عناصر شانس و مهارت در تخته نرد بـه خوبی متعادل میشوند بـه طوری کـه هر یک طبق معمولً برای پیروزی ضروری اسـت. این بازی در اواخر قرن بیستم در سراسر جهان محبوبیت زیادی پیدا کرد.

 

پیش سازهای تخته نرد از قدیمی‌ترین بازی ها هستند و ممکن اسـت بـه 3000 سال قبل از میلاد برسند. رومیان باستان یک بازی بـه نام Ludus Duodecim Scriptorum «”بازی دوازده خطی”» انجام می دادند کـه شبیه تخته نرد مدرن یا تقریبا همین بود. این بازی هنوز بـه طور کلی در کشور های مدیترانه شرقی انجام می شود.

 

بازی تخته نرد توسط دو نفر انجام می شود. این تابلو شامل چهار بخش یا جدول اسـت کـه هر کدام با شش گوه یا نقطه باریک در دو رنگ متناوب مشخص شده‌اند. یک خط عمودی بـه نام نوار، تخته را بـه دو نیم تقسیم می کند و جداول “داخلی” و “خارجی” را از هم جدا می کند.

 

15 قطعه سفید و 15 قطعه سیاه وجوددارد کـه اغلب سنگ نامیده می شود. سنگ هاي‌ مخالف از نقطه اي بـه نقطه دیگر در جهت مخالف در اطراف تخته حرکت می کنند، تعداد دقیق نقاط نشان داده شده روی تاس.

 

این دو شماره ممکن اسـت بـه طور جداگانه برای دو سنگ مختلف یا بـه نوبه خود برای یک سنگ اعمال شود. دوتایی «اعداد یکسان روی دو تاس» دو بار گرفته میشوند. بـه عنوان مثال، دو 6 بـه عنوان چهار 6 بـه حساب می‌آیند.

 

نقطه اي کـه توسط دو یا چند سنگ یک رنگ اشغال می شود توسط ان بازیکن “ساخت” می شود و رقیب نمی‌تواند ان را اشغال کند. یک سنگ روی یک نقطه یک “لکه” اسـت کـه ممکن اسـت توسط سنگی کـه روی ان نقطه فرود می‌آید “اصابت” کند.

 

درصورت ضربه، لکه برداشته می شود و روی میله قرار می گیرد و مالک تا زمانی کـه دوباره وارد نشود، نمیتواند حرکت دیگری انجام دهد. ورود مجدد باید در جدول داخلی منفی روی یک نقطه باز بـه همان تعداد کـه با هر قالب ریخته می شود، انجام شود.

 

هنگامی کـه هر 15 سنگ خودرا در میز خانه «داخلی» خود قرار می دهد، یک بازیکن ممکن اسـت شروع بـه “برداشتن” کند – سنگ هاي‌ خودرا بـه نقطه اي خیالی فراتر از لبه تخته منتقل کند. بازیکنی کـه برای نخستین بار تمام 15 سنگ را برداشته اسـت، برنده بازی اسـت.

 

اگر بازنده حداقل یک سنگ را از زمین بیرون آورده باشد، بازی تک اسـت. اگر نگرفته باشد، گام اسـت و دو برابر می شود. و اگر در سفره درونی برنده سنگی هم باقی بماند، تخته نرد اسـت و سه برابر می‌شمارد.

 

بیشتر بخوانید: سایت بتکارت فارسی Betcart لینک ورود بدون فیلتر با بازی انفجار معتبر

 

مراحل آماده شدن برای بازی تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

1. تخته تخته نرد را درک کنید. تخته نرد بر روی تخته اي بازی می شود کـه از 24 مثلث باریک تشکیل شده اسـت کـه بـه آن ها نقطه میگویند. مثلث ها متناوب رنگ دارند و بـه چهار ربع شش مثلثی گروه بندی می‌شوند.

 

چهار نوع ربع وجوددارد: تخته خانگی و تخته بیرونی بازیکن، و تخته خانگی و تخته بیرونی رقیب. محل تلاقی این چهار ربع، یعنی وسط تخته، با برآمدگی بـه نام میله از هم جدا می شود.

 

بازیکنان هنگام بازی رو بـه روی یک دیگر در دو طرف تخته مینشینند. تخته خانگی هر بازیکن در نزدیکترین ربع سمت راست بـه بازیکن قرار دارد. تخته هاي‌ خانه در مقابل یک دیگر قراردارند و همچنین تخته هاي‌ بیرونی کـه در ربع سمت چپ قراردارند.

 

بازیکن مهره هاي‌ خودرا از جهت تخته خانه بازیکن دیگر در جهتی مانند نعل اسب حرکت می دهد ودر خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می کند.

 

مثلث ها از 1 تا 24 در بیشتر تخته هاي‌ تخته نرد شماره گذاری میشوند کـه نقطه 24 دورترین نقطه از بازیکن و با 1 سمت راست ترین مثلث در زمین خانگی بازیکن اسـت. بازیکنان باید مهره هاي‌ خودرا از دو طرف تخته حرکت دهند، بنابر این نخستین امتیاز یک بازیکن، امتیاز 24 بازیکن دیگر، امتیاز دوم یک بازیکن، امتیاز 23 بازیکن دیگر اسـت و بـه همین ترتیب.

 

2. تابلو را تنظیم کنید. هر بازیکن باید 15 مهره خودرا برای شروع بازی تنظیم کند. چکرز بازیکنان از دو رنگ متمایز تشکیل می شود، بـه طور سنتی سفید و قرمز، یا سفید و سیاه، اما می تواند رنگ هاي‌ دیگری نیز داشته باشد.

 

برای تنظیم تخته، هر بازیکن باید دو مهره در نقطه 24 خود، سه مهره در نقطه 8 خود، پنج مهره در نقطه 13 خود و پنج مهره دیگر در نقطه 6 خود قرار دهد. بـه یاد داشته باشید کـه هر بازیکن سیستم شماره گذاری مخصوص بـه خودرا دارد، بنابر این مهره ها باهم همپوشانی ندارند.

 

3. یک قالب بچرخانید تا مشخص شود چه کسی اول می رود. بازیکنی کـه بیشترین تعداد را بزند اول می رود. اگر هردو بازیکن بـه یک تعداد رول کردند، دوباره رول کنید. اعداد ارسال شده بـه عنوان نخستین حرکات برای بازیکنی کـه بیشترین تعداد را دارد بـه حساب می‌آید.

 

بـه عنوان مثال، اگر یک بازیکن 5 و دیگری 2 می انداخت، آنگاه بازیکنی کـه 5 می انداخت ابتدا می رفت و از 5 و 2 بـه جای یک تاس جدید استفاده می کرد.

 

4. بـه یاد داشته باشید کـه هر زمان کـه بخواهید می توانید سهام را دو برابر کنید. در بازی تخته نرد، برنده امتیاز کسب نمی‌کند، اما بازنده امتیاز از دست می دهد.

 

بنابر این اگر شـما برنده شوید، رقیب یا بر اساس ارزش اسمی، ارزش دو برابر یا سه برابر ارزش سهام در مکعب دو برابر میشود. مکعب دو برابر شدن یک قالب نیست بلکه یک نشانگر اسـت. از 1 شروع میشود، اما میتوانید در هر زمانی در ابتدای نوبت، قبل از انداختن تاس، شرط‌ها را بالا ببرید.

 

اگر می خواهید شرط‌ها را دو برابر کنید و شریکتان قبول کرد، مکعب بـه شماره جدید تبدیل شده ودر زمین رقیب قرار می گیرد. او مالکیت مکعب را خواهد داشت و می تواند در هر یک از چرخش‌هاي‌ آینده‌اش پیشنهاد دو برابر شدن را بدهد.

 

اگر رقیب شـما پیشنهاد شـما را نپذیرد، باید بازی را از دست بدهد و با شرط اصلی شکست بخورد. میتوانید بـه دو برابر کردن شرط‌ها بـه عقب و جلو، یا دو برابر کردن ادامه دهید، اما بـه طور سنتی بیش از سه یا چهار بار دریک بازی انجام نمی شود.

 

حرکت مهره ها در بازی تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

1. تاس بریزید. برای پرتاب دو تاس شش طرفه یکبار در هر نوبت از یک تاس استفاده کنید. اعداد رول شده نشان دهنده دو حرکت جداگانه هستند. بـه عنوان مثال، اگر یک شماره 3 و یک شماره 5 را رول کنید، می توانید یک چکر را سه فاصله و یک چکر دیگر را 5 فاصله جابه‌جا کنید. یا، می توانید یک چکر را 3 فاصله و سپس 5 فاصله دیگر را جابه جا کنید.

 

خاطرجمعی حاصل کنید کـه تاس ها را بـه سمت راست سمت تخته، از ارتفاعی معقول می‌اندزید تا کمی پرش کرده و بیفتند. اگر هر یک از تاس ها روی یک چکر، خارج از تخته، یا بـه لبه تخته تکیه داده شود، معتبر تلقی نمی شود و باید دوباره پر کنید.

 

2. شـما می توانید با هر مهره اي کـه انتخاب میکنید شروع کنید، اما ایده خوبی اسـت کـه چکرزهای خودرا در اسرع وقت از صفحه اصلی رقیب خود خارج کنید. برای مسدود کردن یک نقطه فقط بـه 2 مهره نیاز دارید، اما می توانید هر تعداد مهره خودرا دریک نقطه داشته باشید.

 

بـه یاد داشته باشید کـه می توانید یک مهره را دو بار جابه‌جا کنید یا یکبار دو مهره را حرکت دهید. بـه عنوان مثال، اگر 3-2 را رول کنید، می توانید یک مهره را 3 امتیاز و سپس 2 امتیاز بـه سمت بالا حرکت دهید، بـه شرطی کـه هردو بار روی یک نقطه باز قرار گیرد.

 

بـه طور متناوب، می توانید یک مهره را 2 نقطه بـه یک نقطه باز منتقل کنید و یک مهره دیگر را 3 نقطه بـه یک نقطه باز منتقل کنید.

 

3. اگر دوتایی انداختید، اعداد روی تاس را دو بار بازی کنید. اگر همان شماره را روی هردو تاس بیاندازید، دو حرکت اضافی برای خود بـه دست آورده اید. برای مثال، اگر 3 دوبل بچرخانید، می توانید چهار حرکت هر کدام 3 امتیازی انجام دهید.

 

بازهم می توانید چهار مهره را 3 بار جابه جا کنید، اگر بعد از هر حرکت، یک مهره را 12 بار دریک نقطه باز قرار دهید، یا ان را مخلوط کنید و دو مهره را 6 بار یا یک مهره را 3 بار و یک مهره دیگر را 9 بار حرکت دهید. تا زمانی کـه مجموع حرکت ها بـه 12 برسد و هر حرکت دریک نقطه باز قرار گیرد، شـما در وضعیت خوبی هستید.

 

4. اگر نمی توانید هر کدام از شماره ها را بازی کنید، نوبت خودرا از دست بدهید. بـه عنوان مثال، اگر یک 5-6 رول کنید، اما نتوانید نقطه باز را هنگام حرکت دادن هر چکر 5 یا 6 بار پیدا کنید، نوبت خودرا از دست می‌دهید.

 

اگر فقط می توانید یکی از اعداد را بازی کنید، می توانید ان شماره را بازی کنید و نوبت خودرا در شماره دیگر از دست بدهید. اگر فقط می توانید یک شماره یا شماره دیگر را بازی کنید، باید شماره بالاتر را بازی کنید.

 

این قانون حتی اگر دوتایی رول کنید نیز صدق می کند. اگر نتوانید شماره دو برابر شده را بازی کنید، نوبت خودرا از دست میدهید.

 

5. چکرزهای خودرا ایمن نگه دارید. سعی کنید فقط یکی از مهره هاي‌ خودرا روی یک نقطه قرار ندهید زیرا نقطه اي کـه لکه نامیده می شود در برابر ضربه زدن توسط مهره هاي‌ بازیکن شـما آسیب پذیر اسـت.

 

اگر یکی از مهره‌هاي‌ شـما ضربه بخورد، بـه نوار می رود و شـما باید از نوبت بعدی خود برای چرخیدن استفاده کنید و سعی کنید دوباره وارد تخته در صفحه اصلی رقیب شوید. تمام تلاش خودرا بکنید تا حداقل در اوایل بازی حداقل دو مهره خودرا روی یک نقطه نگه دارید.

 

6. سعی کنید بر هیئت مدیره تسلط داشته باشید. قبل از این کـه مهره هاي‌ خودرا بـه زمین خانه خود منتقل کنید، باید سعی کنید بـه جای این کـه چند نقطه توسط 5 یا 6 مهره اشغال شود، نقاط زیادی را 2 یا 3 مهره اشغال کنید.

 

این نه تنها گزینه هاي‌ بیشتری برای حرکت بـه نقاط باز در اختیار شـما قرار می دهد، بلکه حرکت رقیب بـه نقطه باز را نیز دشوارتر می کند.

 

بیشتر بخوانید: سایت شرط بندی تهران بت Tehranbet لینک بدون فیلتر و شارژ رایگان

 

زدن و ورود مهره های تخته نرد

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

1. یک لکه بزنید تا مهره هاي‌ رقیب خودرا بـه نوار منتقل کنید. اگر یک بلات بزنید، نقطه اي کـه فقط یکی از مهره هاي‌ رقیب شـما اشغال می کند، مهره هاي‌ رقیب روی میله قرار می‌گیرند.

 

تا زمانی کـه بـه شـما کمک می کند مهره هاي‌ خودرا تا حد امکان بـه زمین خانه خود نزدیک کنید، باید سعی کنید تا جایی کـه ممکن اسـت لکه ها را بزنید. این یک راه عالی برای کاهش سرعت رقیب اسـت.

 

هر زمانی کـه چکر بازیکن روی میله باشد، او نمی‌تواند مهره هاي‌ دیگر خودرا حرکت دهد تا زمانی کـه چکر میله را روی تخته خانه بازگرداند.

 

2. وقتی قطعات خودرا بیرون آوردند وارد کنید. اگر بازیکنی با یکی از مهره هاي‌ شـما روی ان ضربه بزند، باید مهره خودرا روی میله خود قرار دهید. اکنون وظیفه شـما این اسـت کـه ان چکر را بـه صفحه اصلی مقابل برگردانید.

 

شـما می توانید اینکار رابا انداختن تاس و سپس حرکت دادن مهره بـه یک نقطه باز در صفحه اصلی رقیب انجام دهید، اگر یک شماره باز پرتاب کنید. اگر شماره باز را نزنید، نوبت خودرا از دست میدهید و باید در نوبت بعدی دوباره تلاش کنید.

 

برای مثال، اگر 2 رول کنید، می توانید مهره خودرا روی علامت 23 در زمین خانگی رقیب وارد کنید، البته بـه شرطی کـه باز باشد. این بـه این دلیل اسـت کـه شـما چکر خودرا دو نقطه بـه سمت بالا از نوار حرکت میدهید.

 

شـما نمی توانید از مجموع دو شماره برای انتخاب فاصله استفاده کنید. بـه عنوان مثال، اگر 6 و 2 را رول کنید، نمی توانید انها را اضافه کنید و قطعه خودرا بـه نقطه 8 منتقل کنید. برای ورود مجدد فقط می توانید چکر خودرا بـه نقطه 6 یا 2 ببرید.

 

3. بعد از این کـه تمام مهره‌هاي‌ خودرا از نوار خارج کردید، دیگر مهره‌هاي‌ خودرا حرکت دهید. هنگامی کـه چکر«هاي‌» خودرا از نوار خارج کردید و بـه تخته برگشتید، می توانید دیگر مهره هاي‌ خودرا دوباره حرکت دهید.

 

اگر فقط یک مهره برای وارد کردن داشتید، میتوانید از شماره دیگری کـه زده‌اید برای حرکت دادن یکی از مهره‌هاي‌ دیگرتان استفاده کنید.

 

اگر دو مهره روی نوار دارید، قبل از این کـه بتوانید مهره هاي‌ دیگری را جابه‌جا کنید، باید هردو را وارد کنید. اگر در حین تاس انداختن فقط می توانید یک چکر وارد کنید، باید در نوبت بعدی خود دوباره امتحان کنید.

 

اگر بیش از دو مهره روی نوار دارید، فقط زمانی میتوانید مهره‌هاي‌ دیگر خودرا جابه‌جا کنید کـه تمام مهره‌هاي‌ روی نوار وارد شوند.

 

حمل کردن مهره ی خود

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

1. نحوه برنده شدن در بازی را درک کنید. برای برنده شدن در بازی، باید نخستین نفری باشید کـه تمام مهره هاي‌ خودرا از روی تخته و داخل سینی خود بردارید.

 

برای برداشتن مهره هاي‌ خود، باید هردو تاس بریزید و از اعداد برای جابجایی قطعات در سینی استفاده کنید. اعدادی کـه رول می‌کنید باید دقیق یا بیشتر از تعداد فضاهای مورد نیاز برای برداشتن هر قطعه از تخته باشد.

 

بـه عنوان مثال، اگر یک 6-2 رول کنید، می توانید دو قطعه را کـه روی این نقاط هستند، از بین ببرید. اما اگر در نقطه 6 مهره ندارید، می توانید ان را از بالاترین نقطه بعدی روی تخته خود، مانند نقطه 5 یا 4؛ تحمل کنید.

 

2. تمام مهره هاي‌ خودرا بـه زمین خانه خود منتقل کنید. تنها زمانی می توانید چک‌هاي‌ خودرا کنار بگذارید. برای شروع کار، تمام مهره هاي‌ خودرا در 1-6 امتیاز تخته خود قرار دهید.

 

انها را میتوان روی هر یک از این نقاط قرار داد. فراموش نکنید کـه چکرزهای شـما هنوز آسیب پذیر هستند، زمانی کـه در دادگاه خانگی خود شـما هستند.

 

اگر بازیکن رقیب مهره‌اي روی میله داشته باشد، بازهم می تواند درصورت وجود، ان را در زمین شـما وارد کند و شـما را وادار کند کـه یکی از مهره‌هاي‌ خودرا بیرون بیاورید و بـه میله منتقل کنید. پس از ان؛ نمی توانید تا زمانی کـه بازی در زمین خانگی بازنگشته، ادامه دهید.

 

3. شروع بـه برداشتن مهره هاي‌ خود کنید. هنگام بیرون آوردن، فقط می توانید مهره هایي را بردارید کـه نقطه مربوطه را اشغال می کنند.

 

بـه عنوان مثال، اگر شـما 4-1 رول کردید ودر نقطه 4 و 1 یک مهره دارید، می توانید انها را تحمل کنید. اگر رول شـما دو برابر شش ها باشد و چهار مهره در نقطه ششم داشته باشید، می توانید هر شش را کنار بگذارید.

 

اگر هنوز یک بازی برای بازی دارید و هیچ مهره‌اي برای بازی کردن ندارید، باید یک مهره را مطابق شماره روی قالب حرکت دهید. بـه عنوان مثال، اگر فقط دو مهره در نقاط 6 و 5 باقیمانده اسـت و 2-1 را می‌زنید، می توانید مهره را در نقطه 6 بـه نقطه 4 و مهره را در نقطه 5 بـه نقطه چهارم منتقل کنید.

 

می توانید از یک رول بالاتر برای تحمل قالب در نقطه پایین تر استفاده کنید. اگر یک 5-4 بزنید و فقط چند مهره در نقاط 3 و 2 باقیمانده باشد، می توانید دو تا از این مهره ها را کنار بگذارید.

 

شـما باید یک رول قالب پایینتر را قبل از یک قالب بالاتر حرکت دهید، حتی اگر بـه این معنی باشد کـه نمیتوانید از ارزش کامل یک قالب استفاده کنید. بـه عنوان مثال، اگر شـما یک مهره در نقطه 5 داشته باشید و یک علامت 5-1 بچرخانید، ابتدا باید مهره را از 1 بـه نقطه 4 منتقل کنید و سپس با استفاده از مقدار 5 ان را کاهش دهید.

 

4. تمام پانزده مهره خودرا کنار بگذارید. اگر تمام پانزده مهره خودرا قبل از انجام رقیب کنار بگذارید، پس در بازی تخته نرد برنده شده اید. اما همه ی بردها برابر نیستند. رقیب شـما می تواند بـه یکی از این سه روش ببازد.

 

یک باخت منظم این در صورتی اتفاق می‌افتد کـه ابتدا در حالی کـه رقیب شـما سعی میکرد مهره‌هاي‌ خودرا بیرون بیاورد، تمام مهره‌هاي‌ خودرا جدا کنید. رقیب شـما فقط ارزش مکعب دو برابر شدن را از دست می دهد.

 

اگر تمام مهره‌هاي‌ خودرا قبل از این کـه رقیب‌تان هر کدام از مهره‌هاي‌ خودرا کنار بگذارد، کنار بگذارید، او بازی میکند و دو برابر ارزش مکعب دو برابر شدن را از دست می دهد.

 

تخته نرد. اگر در حالی کـه رقیب شـما هنوز مهره‌هایي روی میله یا زمین خانه شـما دارد، تمام مهره‌هاي‌ خودرا درآورده‌اید، رقیب شـما تخته نرد اسـت و سه برابر ارزش مکعب دوبل را از دست میدهد.

 

5. دوباره بازی کن. تخته نرد قرار اسـت بیش از یکبار بازی شود، زیرا هر بازی مقدار مشخصی امتیاز دارد. شـما حتی می توانید یک هدف برای بازی تعیین کنید تا زمانی کـه بازیکن بازنده مقدار مشخصی از امتیاز را از دست بدهد.

 

بیشتر بخوانید: بازی پوکر چیست و چگونه انجام می شود؟

 

تخته نرد چه زمانی به وجود آمد؟

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

بازی‌هایي کـه توسط رهبران تمدن‌هاي‌ باستانی در یونان، روم، ایران و خاور دور انجام می شود، بازی‌هاي‌ کمی وجوددارد کـه بـه قدمت تخته نرد باشد، اما امروزه نیز بازی میکنند.

 

اکتشافات باستان شناسی در میان النهرین باستان – عراق امروزی – در دهه 1920 کـه قدمت ان بـه 5000 سال قبل بازمی گردد، نگاهی وسوسه انگیز از منشا بالفعل این بازی را بـه ما می دهد: شش مصنوع کـه بـه طرز قابل توجهی شبیه تخته هاي‌ تخته نرد امروزی هستند، یکی با تاس و قطعات بازی با رنگ هاي‌ مختلف.

 

هنوز دست نخورده با این حال، محل تولد دقیق تخته نرد همان‌ گونه بـه شدت مورد بحث اسـت و شواهدی وجوددارد کـه نشان میدهد مصری‌ها، سومری‌ها و پارس‌ها همگی از بازی‌اي کـه شبیه چیزی شبیه تخته نردی بود کـه امروز بازی می کنیم لذت می‌بردند.

 

انچه می‌دانیم این اسـت کـه تاریخچه تخته نرد طولانی، پیچیده و دور از انتظار اسـت. رومی‌ها طبق معمولً روی سطوحی مانند چوب، با استفاده از سنگ‌ها بـه‌عنوان نشانگر و تاس‌هاي‌ ساخته شده از استخوان، سنگ، چوب یا سفال بازی میکردند.

 

تخته مخصوصی کـه برای بازی در سفر های طولانی در ارابه او تعبیه شده اسـت. در مورد ورود ان بـه اروپا، اعتقاد بر این اسـت کـه تخته نرد توسط صلیبیون کـه ان را در سرزمین مقدس آموختند، بازگردانده شده اسـت. تا قرون وسطی در اختیار روحانیون و اشراف باقی ماند و یکی از امتیازات یک شوالیه در انگلستان حق بازی تخته نرد بود.

 

ادبیات و هنر انگلیسی مملو از ارجاعات بـه “جدول” اسـت، کـه تا سال 1645 بـه تخته نرد اشاره می شود، زمانی کـه کلمه “نرد” برای نخستین بار در چاپ ظاهر شد. در آثار چاسر و شکسپیر و موضوع شاهکار قرن هفدهمی نقاش هلندی یان استین، «مشاهده بر سر یک بازی با ورق» اشاره شده اسـت، هر مرجع یادآور محبوبیت پایدار این بازی در طول تاریخ اسـت.

 

تخته نرد در دهه 1920

آموزش بازی تخته نرد و ترفندهای مهم + سایت شرط بندی تخته نرد

با ورود مکعب دوتایی در دهه 1920؛ تخته نرد احیای گسترده اي را در سراسر اروپا و کشور آمریکا تجربه کرد کـه با اشتیاق در مقاله اي در مجله هارپرز بازار مستند شده اسـت. نویسنده میگوید: «در زمانی کـه بوم‌ها از هر نوع کاملاً خارج از مد تلقی می ‌شد، بازی تخته نرد وارد بزرگ ترین رونق عمر طولانی خود شد.

 

مکعب دو برابر کردن یک عنصر جدید و هیجان انگیز از قمار را معرفی کرد و امکانات بازی را بسیار افزایش داد. نویسنده در پایان می گوید: هرکسی کـه سالها پیش ان را بازی کرده، ان را رها کرده و دوباره ان را ادامه دهد، ان را یک بازی بسیار التیام یافته خواهد یافت.

 

در پایان

همانگونه کـه ضرب المثل قدیمی می گوید، تخته نرد یک بازی اسـت کـه یادگیری ان یک دقیقه طول می‌کشد و مهارت در ان یک عمر طول می‌کشد، و محبوبیت ان امروزه همان‌ گونه در حال افزایش اسـت، با تورنمنت هاي‌ سطح بالا برای بازیکنان باتجربه کـه جوایز پرسودی را ارائه میدهند و طرفداران رو بـه رشدی در سراسر جهان از بازیکنانی کـه دارند.

 

 در ادامه این مطلب از دنیا بت جهت ورود بـه سایت شرط بندی معتبر بر روی لینک سبز رنگ زیر کلیک نمایید.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت